về chúng tôi

Chairman of the Ohsung Medical Foundation Donggunsan Hospital, Seong-Gyu Lee
Bệnh viện Dong Gunsan chúng tôi đang chuẩn bị để giữ gìn cuộc sống khỏe mạnh và hành phúc của các bạn.

Bệnh viện Dong Gunsan là cơ quan y tế chuyên được Bộ Y tế công nhận. Đội ngũ y bác sỹ xuất xắc và thiết bị y tế hiện đại đang cố gắng làm bệnh nhân hạnh phúc với tấm lòng ấm áp và sự quan tâm giúp đỡ. Thông qua sự đồng cảm đến từ sự khó khăn bởi bệnh tật của tất cả bệnh nhân, chúng tôi sẽ tái xây dựng bệnh viện trở thành nơi bệnh nhân tin tưởng, hạnh phúc và là bệnh viên mà bệnh nhân muốn quay trở lại. Bệnh viện Dong Gunsan chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức trở thành ‘cơ quan giữ gìn sức khỏe cuộc đời’ được các bạn tin cậy.

Lee Seong Gyu, Chủ tịch Bệnh viện Dong Gunsan Quỹ Y yế Oh Seong sign
20 medical departments 47 medical specialists 12 specialization centers
20 khoa điều trị
47 bác sĩ chuyên môn 12
trung tâm đặc tính
First and only in the region Cerebrovascular surgery Certified doctor, certified hospital
Được chứng nhận về bác sĩ phẫu thuật
trong huyết quản não đầu tiên và duy nhất ở
địa phương, được chỉ định bệnh viện chứng nhận
Operate the largest cardiovascular/cerebrovascular center in the region
Vận hành trung tâm huyết quản tim·não
Quy mô lớn nhất trong địa phương
Operate the largest health promotion center in the region
Vận hành trung tâm nâng cao sức khỏe
Quy mô lớn nhất trong địa phương
Operate the largest artificial kidney center in the region
Vận hành trung tâm thận nhân tạo
Operate National Safety Hospital
Vận hành bệnh viện an tâm quốc nhân